PMMA MH - CAPITAL PLASTIC COMPANY LIMITED

PMMA MH

Mã sản phẩm: PMMA MH

Xuất xứ: Sumitomo(Singapore)

Mi: 2g/10min.

  • Đặc tính: ánh trắng
  • Ứng dụng: biển hiệu , đèn đường …