ABS GP22 - CAPITAL PLASTIC COMPANY LIMITED

ABS GP22

Mã sản phẩm: ABS GP22.

Xuất xứ: Styrolution Hàn Quốc.

Mi: 1.6g/10min.

  • Đặc tính: màu trắng xứ, độ bóng cao, độ cứng cao, ổn định kích thước.
  • Ứng dụng: Làm vỏ máy tính, máy in, cánh quạt, vỏ bình nóng lạnh, vật dụng gia đình cao cấp,…
Vỏ bao Hạt Sườn bao