ABS SD0150 - CAPITAL PLASTIC COMPANY LIMITED

ABS SD0150

Mã sản phẩm: ABS SD0150.

Xuất xứ: Lotte Hàn Quốc.

Mi: 1.8g/10min.

Đặc tính: trắng, ổn định.

Ứng dụng: cán màng.