PP K50, K70, K80 - CAPITAL PLASTIC COMPANY LIMITED

PP K50, K70, K80

Mã sản phẩm: K50, K70, K80

Xuất xứ: Nissen- Singgapore

Mi: 14.5g/10min

  • Đặc tính: trắng đục
  • Ứng dụng: thùng sơn, móc rèm, ghế nhựa,…