SAN 350HW - CAPITAL PLASTIC COMPANY LIMITED

SAN 350HW

Mã sản phẩm: SAN 355HW

Xuất xứ: Kumho

Mi: 6g/10min

  • Đặc tính: ánh vàng
  • Ứng dụng:vỏ bật lửa, hộp thực phẩm,…