GPPS 147F - CAPITAL PLASTIC COMPANY LIMITED

GPPS 147F

Mã sản phẩm: GPPS 147F

Xuất xứ: Styrolution Hàn Quốc.

Mi: 5.5g/10min.

  • Đặc tính: Trắng trong ánh xanh.
  • Ứng dụng: Khay đựng trong tủ lạnh.