GPPS 147F - CAPITAL PLASTIC COMPANY LIMITED

GPPS 147F

MI Xuất xứ Đặc tính
5.5g/10min Styrolution Hàn Quốc Trắng trong ánh xanh Trắng trong ánh xanh
GPPS 147F thường được sử dụng để làm ra những vật dụng như văn phòng phẩm, khay đựng tủ lạnh, v.v..
Vỏ bao Hạt Sườn bao