PP 1102K - CAPITAL PLASTIC COMPANY LIMITED

PP 1102K

Mã sản phẩm: PP 1102K

Xuất xứ: Sabic(Ả Rập)

Mi: 3.4g/10min

  • Đặc tính: trắng trong, kéo sợi tốt
  • Ứng dụng:làm sợi dây thừng , kéo sợi