HIPS 476L - CAPITAL PLASTIC COMPANY LIMITED

HIPS 476L

Mã sản phẩm: HIPS 476L

Xuất xứ: Styrolution Hàn Quốc

Mi: 5.5g/10min.

  • Đặc tính: trắng đục
  • Ứng dụng: đĩa dùng một lần, khay đựng thực phẩm.