PMMA 20HR - CAPITAL PLASTIC COMPANY LIMITED

PMMA 20HR

Mã sản phẩm: PMMA 20HR

Xuất xứ: Sabic ( Ả Rập)

Mi: 2g/10min

  • Đặc tính: ánh trắng
  • Ứng dụng: thổi (bóng đèn chiếu sáng thương mại , đèn chùm , đèn đường..)