ABS 750SW - CAPITAL PLASTIC COMPANY LIMITED

ABS 750SW

Mã sản phẩm: ABS 750SW

Xuất xứ: Kumho Hàn Quốc

Mi: 4.1g/10min.

  • Đặc tính:  trắng ngả vàng, bóng, kết dính cao.
  • Ứng dụng: sản xuất thiết bị ngành công nghiệp.